KESTÄVÄ KEHITYS

Suunnitteluratkaisuissa pyrimme huomioimaan kestävän periaatteet. Rakennukset suunnitellaan vähän energiaa kuluttaviksi. Energiankulutusta voidaan vertailla erilaisilla suunnitteluratkaisuilla. Ostoenergian määrään voidaan vaikutta energialähteellä (kauko-/sähkö-, maalämpö jne.)